Onze nieuwe website is gelanceerd en dat vieren we met 10% korting op alle produkten t/m 31 maart!

Recycling

De niet-bruikbare apparatuur wordt door TCOP BV afgevoerd naar Jacomij Electronics Recycling B.V., die voldoet aan alle wet- en regelgeving en is ISO 14001 gecertificeerd.

Jacomij Electronics Recycling B.V. zorgt voor een milieuvriendelijke verwerking. Het afvoeren van ICT-materiaal naar afvalverbrandingsinstallaties leidt tot een aanzienlijke belasting van het milieu en de verbrandingsresten. Jacomij Electronics recycling is door gespecialiseerde, handmatige bewerking uitermate goed in het verwijderen van componenten die vervuilende stoffen bevatten. Bij machinale bewerkers worden veel van deze componenten vermalen, waardoor de restmaterialen worden vervuild.

De nog bruikbare componenten worden hergebruikt en niet-bruikbare componenten worden nagenoeg voor 100% uitgesorteerd tot fracties, die weer bruikbaar worden als grondstof. Sommige verwerkte stromen gaan rechtstreeks naar de grondstofindustrie. Andere gaan naar specialistische bedrijven die een verdere scheiding doen.

Oude apparatuur inruilen? TCOP BV doet u graag een voorstel, zowel op projectbasis als op basis van vooraf gemaakte afspraken. Neemt u contact op met ons kantoor.