Laden...

Algemene voorwaarden en Privacy Policy

Klik hier om de Algemene voorwaarden als PDF bestand te downloaden

ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Op al onze nieuwe artikelen gelden de normale fabrieksgarantie voorwaarden, garantie vervalt bij ondeskundig gebruik/montage.
Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP
1.1 Alle aanbiedingen op deze Internet site zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en verkoop komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop SECONDHANDHP reageert op de gedane bestelling en partijen overeenstemming hebben bereikt over de te leveren goederen en de te betalen koopprijs.
Artikel 2: BETALING
2.1 De koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen door gebruik te maken van één van de in dit artikel gegeven betalingswijze; 1) Vooraf het verschuldigde bedrag overmaken op ons banknummer met als referentie het ordernummer 2) De goederen laten bezorgen/ afhalen onder rembours; bij ontvangst van de goederen dient betaald te worden aan de postbode of daartoe aangewezen persoon. 3) de goederen via Ideal te voldoen.
Artikel 3: LEVERING
3.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud; de eigendom van de geleverde goederen gaat niet over op de koper dan nadat de koopprijs is betaald.
3.2 Artikelen die op voorraad zijn worden zo spoedig mogelijk verzonden. Artikelen die niet op voorraad zijn worden in backorder geplaatst. De levertijden zijn afhankelijk van de leverancier of producent.
Artikel 4: GARANTIE
4.1 Nieuwe producten die door SECONDHANDHP geleverd zijn en die zijn voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer worden door SECONDHANDHP voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop, gegarandeerd met uitzondering van elektronisch gerelateerde slijtage delen. Deze garantie geeft recht op kosteloze reparatie indien binnen de garantie termijn door SECONDHANDHP een fabricage of materiaalfout wordt geconstateerd. Op refurbished (tweede hands) producten die door SECONDHANDHP gelden de volgende garantietermijnen bij de aanschafbedrag per produkt
€ 0 tot € 499, - : 1 maand omruilgarantie.
€ 500,- tot € 999,- : 3 maanden 'carry-in' garantie.(Max 30.000 prints / scans)
€ 1000,- tot €2999,- : 6 maanden 'carry-in' garantie.(Max 60.000 prints / scans)
Vanaf €3000,- : 12 maanden 'carry-in' garantie (Max 100.000 prints / scans)
4.2 Ruilen van producten waarbij zich binnen 24 uur na aankoop een ernstige storing heeft voorgedaan is mogelijk indien deze producten in originele verpakkingen en compleet worden geretourneerd en de storing door SECONDHANDHP wordt geconstateerd. De koper dient voor het retourneren te overleggen met SECONDHANDHP.
4.3 Door reparatie en/of vervanging van producten gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
4.4 Op de reparaties zelf wordt een garantie gegeven voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de retourzending van SECONDHANDHP.
4.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van SECONDHANDHP liggen komt de garantie te vervallen.
4.6 De Garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade ontstaat doordat een ander dan SECONDHANDHP wijzigingen of reparaties aan de producten verricht, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
Artikel 5: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
5.1 Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
5.2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.
Artikel 6: PRIVACY
6.1 SECONDHANDHP zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van Uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Privacy Policy
Second Hand HP respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Second Hand HP hiertoe overgaan.
Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Second Hand HP. Door toestemming te geven en gebruik te maken van de diensten die Second Hand HP u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de Website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website. Samengevat verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:
Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen (eventueel door middel van het aanmaken van een account bij Second Hand HP.
Om de Website voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt.
Om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.
Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over de ontwikkeling van de Website en over speciale aanbiedingen en acties door middel van onze wekelijkse nieuwsbrief.
Om de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Nieuwsbrief
Via onze Website bieden wij aan bezoekers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze een nieuwsbrief waarmee wij hen wekelijks zullen informeren over interessante commerciële aanbiedingen en nieuwtjes over Second Hand HP. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@SecondHandHP.nl of door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid middels de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt in geen geval aan derden verstrekt.


Second Hand HP gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Second Hand HP zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door ons een email te sturen of u kunt zelf met één druk op de knop uw account inclusief alle data verwijderen bij “mijn account”.
Als u bij Second Hand HP een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens. In uw Second Hand HP account slaan we informatie met uw toestemming op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
Second Hand HP verkoopt uw gegevens niet
Second Hand HP zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden ( accountant, vervoerder) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Second Hand HP
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Second Hand HP, dan kunt u ons een email sturen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw accountgegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en sterk wachtwoord, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Verstrekking van gegevens aan derden Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om uw bestelling af te kunnen handelen. Ook kan het zijn dat we deze gegevens op grond van de wet mogen of moeten delen.
Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bieden via onze Website verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen (o.a. voor het afhandelen van de door u gestelde vraag en/of het afhandelen van een bestelling). Behalve voor uw e-mailadres, kunt u daarbij zelf bepalen welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is om uw bestelling af te kunnen handelen of nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek.

Second Hand HP
(onderdeel van TCOP BV)
Weerschip 10
3991 CR Houten
Tel.: 030-2288022
Fax.:030-6338191
E-mail: info@secondhandhp.nl
BTW nummer: NL8536.00.818.B01
KvK nummer: 59677708